Hạt hướng dương

45.000 đ
55.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí

85.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí xanh

100.000 đ
110.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa sạch (đặc biệt)

85.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ