Hạt hướng dương nguyên vị 500gr

40.000 đ
55.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí đặc biệt 500gr

80.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa Loại 1. 500gr

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí xanh

80.000 đ
110.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa sạch (đặc biệt)

85.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa sạch (đặc biệt) 400g

70.000 đ
83.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa sạch đặc biệt ( hộp) 500gr

85.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dẻ cười Mỹ (hộp) 450g

145.000 đ
165.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí sạch đặc biệt ( hộp) 500g

78.000 đ
90.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí loại 1

75.000 đ
Thêm vào giỏ