Hạt hướng dương nguyên vị 500gr

40.000 đ
55.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt bí đặc biệt 500gr

80.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Nho khô

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Đậu phộng da cá mix

75.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô gà 300g

65.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Bắp sấy bò lá chanh

65.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô bò sấy

105.000 đ
120.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạt óc chó 450g

145.000 đ
200.000 đ
Thêm vào giỏ

Chà là khô

60.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dưa Loại 1. 500gr

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt sen sấy

150.000 đ
160.000 đ
Thêm vào giỏ

Ômai xí muội đào

90.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ