Đậu phộng da cá mix

75.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô gà 300g

65.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Bắp sấy bò lá chanh

65.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô bò sấy

105.000 đ
120.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô mực cán tẩm

80.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Kẹo bông gòn

65.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Bánh gấu

65.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Khô gà 200g

55.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Đậu Hà Lan mix 5 vị

65.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Mực hấp dừa xé sợi 300g

90.000 đ
105.000 đ
Thêm vào giỏ

Nui sấy bò lá chanh

55.000 đ
60.000 đ
Thêm vào giỏ

Mực hấp dừa xé sợi 200g

75.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ