Nhân hạt óc chó 450g

145.000 đ
200.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt sen sấy

150.000 đ
160.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạt óc chó đỏ

155.000 đ
180.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạnh nhân

130.000 đ
160.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạt óc chó 300g

145.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt điều rang muối (hộp tròn)

105.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dẻ cười

155.000 đ
180.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt macca dak lak 500gr

110.000 đ
140.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt điều rang muối 500gr

118.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân Hạt dinh dưỡng mix 450gr

115.000 đ
130.000 đ
Thêm vào giỏ

Quả óc chó vỏ 300gr

55.000 đ
68.000 đ
Thêm vào giỏ

Granola siêu hạt 500 gram

115.000 đ
135.000 đ
Thêm vào giỏ