Nhân hạt óc chó 450g

145.000 đ
200.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt sen sấy

150.000 đ
160.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạt óc chó đỏ

155.000 đ
180.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạnh nhân

130.000 đ
160.000 đ
Thêm vào giỏ

Nhân hạt óc chó 300g

145.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt điều rang muối (hộp tròn)

125.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt dẻ cười

170.000 đ
180.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt macca

125.000 đ
140.000 đ
Thêm vào giỏ

Hạt điều rang muối

130.000 đ
150.000 đ
Thêm vào giỏ