Nho khô

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Chà là khô

60.000 đ
70.000 đ
Thêm vào giỏ

Ômai xí muội đào

90.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Ômai đào bổ

85.000 đ
90.000 đ
Thêm vào giỏ

Me ngào đường

80.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Nho sấy khô vị bơ

75.000 đ
95.000 đ
Thêm vào giỏ

Chà là dẻo Thượng Hạng 500g

75.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Kiwi sấy dẻo 500g

90.000 đ
100.000 đ
Thêm vào giỏ

Nho sấy khô 500gr

65.000 đ
80.000 đ
Thêm vào giỏ

Long nhãn sấy khô 400gr

90.000 đ
105.000 đ
Thêm vào giỏ

Nho sấy khô mix 500gr

78.000 đ
90.000 đ
Thêm vào giỏ

Ô mai mận cơm sấy 500gr

65.000 đ
79.000 đ
Thêm vào giỏ